Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Altıeylül/Balıkesir

0266 612 10 10 /204740 balıkesir üroloji uzmanı

üroloji uzmanı

üroloji uzmanı

üroloji uzmanıüroloji uzmanı

Hakkımda

1984 yılında Ankara'da doğan Şakir Ongün 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2012 yılında Almanya Hannover Üniversitesinde klinik gözlemci olarak bulundu. 2017 yılında  Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikasını (Fellow of European Board of Urology) almaya hak kazanmıştır. Mart 2020'de Doçent ünvanını almıştır.


MESLEK TECRÜBESİ


2008-2014: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

2014 -2016: ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ

2016 -2018: İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ

2018 -        : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI


SERTİFİKALAR VE KURSLAR


"Ürodinami Kursu" -  Aralık 2009

"Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" - Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011 

"Üroonkoloji Okulu" - Hacettepe Üniversitesi Nisan 2012 

"Hanover Üniversitesi Üroloji Kliniği Klinik Observer" - Ocak-Şubat 2013

"Hastane yönetimi sertifika programı" - Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013 

"Fleksible Üreterorenoskopi Kursu"  - ÜCD Güney Doğu Anadolu Şubesi  2014

"Laparoskopi Eğitimi" - Uludağ Üniversitesi Üroloji, Mayıs-Haziran 2016 

"Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası" (Fellow of European Board of Urology) - 2017

"Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu" - Kasım 2017


YAYINLAR

  

Yurtdışı:

  

1. Ongün S, Aslan G, Avkan-Oguz V. "The effectiveness of single dose fosfomycin as antimicrobial prophylaxis for patients undergoing transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate", Urologia Internationalis, 2012;89(4):439-44, 2012. 

2. Ongun S, Coban S, Katgi A, Obuz F, Kefi A. “Huge Trombus including Left Renal Vein, Ovarian Vein, and Inferior Vena Cava Mimicking Renal Colic.” Case Rep Urol 2014;2014:351270. 

3. Ongun S, Çelik S, Aslan G, Yörükoğlu K, Esen A. “Cavernous hemangioma of the female urethra: a rare case report.” Urol J. 2014 May 7;11(2):1521-3. 

4. Ongun S, Celik S, Gül-Niflioglu G, Aslan G, Tuna B, Mungan U, Uner S, Yörükoğlu K. “Are active surveillance criteria sufficient for predicting advanced stage prostate cancer patients?” Actas Urol Esp. 2014 Oct;38(8):499-505. 

5. Celik S, Altay C, Bozkurt O, Uz G, Ongun S, Demir O, Secil M, Aslan G. “Association between ureteral jet dynamics and nonobstructive kidney stones: a prospective-controlled study.” Urology. 2014 Nov;84(5):1016-20. 

6. Ongun S, Demir O, Gezer NS, Gurboga O, Bozkurt O, Secil M. “Impact of pelvic biometric measurements, visceral and subcutaneous adipose tissue areas on trifecta outcome and surgical margin status after open radical retropubic prostatectomy.” Scand J Urol. 2015 Apr;49(2):108-14. 

7. Ongun S, Bozkurt O, Demir O, Cimen S, Aslan G. “Midterm renal functions following acute renal infarction.” Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2015), Oct;31(10):529-33. 

8. Ongun S, Teken A, Yılmaz O, Süleyman S. “Relationship Between Ureteral Jet Flow, Visual Analogue Scale, and Ureteral Stone Size”. Urology. 2017 Jun;104:36-39. doi: 10.1016/j.urology.2017.02.031. 

9. Tinay I, Aslan G, Kural AR, Özen H, Akdoğan B, Yıldırım A, Ongün Ş, Özkan A, Esen T, Zorlu F, Dillioğlugil Ö, Bekiroglu N, Türkeri L;  “Pathologic Outcomes of Candidates for Active Surveillance Undergoing Radical Prostatectomy: Results from a Contemporary Turkish Patient Cohort.“ Urol Int.  2018; 100(1):43-49

10. Ongun S, Teken A, Yılmaz O, Süleyman S. “Can Ureteral Jet Flow Measurement Predict Spontaneous Passage of Distal Ureteral Stones?” Urol Int. 2018;101(2):156-160. 


Yurtiçi:


1. Ongün Ş, Mungan M, Seçil M, Yörükoğlu K, Tuna E,"Mesanenin Sporadik Paraganglioması", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011;25(1):51-3. 

2. Ongün Ş, Aslan G,"Radikal sistektomi öncesi barsak hazırlığı nasıl olmalı?". Üroonkoloji Bülteni, cilt:11 sayı:1 sayfa 62-65, 2012. 

3. Ongün Ş, Çelebi İ,"Benign Prostat Hiperplazisi: Tanıdan tedaviye önerilmeyenler (tarihsel süreç içerisinde uygulanan ancak şu an önerilmeyen ve kılavuzlarda önerilmeyenler)". Üroonkoloji Bülteni, Aralık 2011/4/23-26, 2011. 

4. S Çelik, O Bozkurt, Ş Ongün, Ö Çınar, B Tuna, K Yörükoğlu, Ö Demir. “Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu.” Bulletin of Urooncology 14, 71-73.  

5. S Çelik, Ş Ongün, G Aslan, O Bozkurt, B Tuna, K Yörükoğlu, A Esen. “Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu”. Bulletin of Urooncology 2014; 13: 258-260. 

6.Ş Ongün, O Bozkurt, K Çömez Ö Demir, G Aslan, B Tuna, K Yörükoğlu, İ Çelebi. “İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları”. Bulletin of Urooncology 2016; 15: 57-60. 

7. Bora İrer, Volkan Şen, Oğuzcan Erbatu, Alperen Yıldız, Şakir Ongün, Önder Çınar, Ahmet Cihan, Mehmet Şahin, Mehmet Oğuz Şahin, Oktay Üçer, Fuat Kızılay, Ozan Bozkurt. “Comparison of Efficacy and Complications of Holmium Laser and Pneumatic Lithotripters Used in the Ureterorenoscopic Treatment of Proximal Ureter Stones, a Multi-Center Study of Society of Urological Surgery Aegean Study Group”. Journal of Urological Surgery, 2018;5(3):158-163

8. Fuat Kızılay, Bora İrer, Volkan Şen, Oğuzcan Erbatu, Şakir Ongün, Alperen Yıldız, Önder Çınar, Mehmet Şahin, Mehmet Oğuz Şahin, Ahmet Cihan, Oktay Üçer, Ozan Bozkurt. “Effect of the Anesthetic Method on the Outcomes of Ureteroscopy for Proximal Ureteral Stones: A Multi-center Study of the Society of Urological Surgery Aegean Study Group”. Journal of Urological Surgery, 2018;5(4):170-175 

image32